پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معادل کلمه مدینه فاضله چیست؟

1 پاسخ 1

آرمانشهر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معادل مدینه فاضله) (مدینه فاضله)