پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


حریم کمی و کیفی رودخانه ها چوره و شرایظش چوره برای ساخت ساز خانه

1 پاسخ 1

وزارت نیرو و سازمان آب آیین نامه دارن در این زمینه
ولی خوبه بدونین 60 متر از ساحل رود ها متعلق به سازمان آب و وزارت نیرو می باشد. البته شهر به شهر هم متفاوته


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده