پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به گروهی که عقیدشون یکیه و در یک حزب هستند چی میگن؟

2 پاسخ 2

فراکسیون
پاسخ من این است:
فراکسیون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده