پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به معضل اقتصادی چی میگن؟

1 پاسخ 1

گرانی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معضل اقتصادی) ()