پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


متن ارسالی توسط دستگاه تلگراف

1 پاسخ 1

تلگرام


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(به متن ارسالی توسط دستگاه تلگراف) (به متن ارسالی توسط دستگاه تلگراف چی میگن) (دستگاه تلگراف) (متن پیام ارسالی تلگراف)