پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یونانی ها در قدیم با چه اسمی ایرانی ها رو صدا میکردند؟

1 پاسخ 1

آریانا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(یونانیان در قدیم به چه اسمی ایرانیان را صدا می زدن) (یونانیها در قدیم با چه اسمی ایرانیان را صدا میزدن) (یونانی ها در قدیم نام ایرانیها چه صدا میکردن) () (قیمت اسمی)