پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کارکنده/سوته چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کارکنده/سوته 173342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کارکنده/سوته باید ابتدا 0173342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کارکنده/سوته زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173342123456 را وارد نمایید. شهرستان کارکنده/سوته از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کارکنده)