پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بازی تخته نرد چه حکمی داره؟

1 پاسخ 1

هر بازی که به قمار معروف باشد یعنی غالبا شرط بندی می شود حرام است هر چند به صورت موردی بدون برد و باخت انجام شود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده