پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوشه سو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوشه سو 1744425 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوشه سو باید ابتدا 01744425 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوشه سو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01744425123456 را وارد نمایید. شهرستان قوشه سو از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قوشه سو)