پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چرا دوچرخه سواری تو کشور ما کمه؟

1 پاسخ 1

1-پایین بودن سطح ورزش در ایران
2-عدم توجه به این ورزش (و سایر ورزشها) در ایران
3-پایین بودن فرهنگ دوچرخه سواری 
و ...من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده