پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


error C4996: 'strcpy': This function or variable may be unsafe. Consider using strcpy_s instead. To disable deprecation, use _CRT_SECURE_NO_WARNINGS. See online help for detailsسلام ببخشید من با زبانc++برنامه نویسی کردم ارور بالا را داده است لطفا کمکم کنید
با تشکر فراوان.

1 پاسخ 1

سلام
به جای تابع strcpy از تابع strcpy_s استفاده کنید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده