پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


میخواستم برم دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب-ساختمان مرکزی(ایرانشهر) چجوری برم البته با مترو کجا پیاده شم؟ بعد از پیاده شدن از ایستگاه کجا برم؟
ممنوناولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()