پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بالاپوش بلند

1 پاسخ 1

ردا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بالاپوش بلند) (بالا پوش قدیمی) (بالاپوش قدیمی) (بالا پوش بلند) (بالاپوش بلند قدیمی) (بالاپوش پرسشکده) (بالاپوش درجدول) () (بالاپوش)