پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بندری در جنوب عراق

1 پاسخ 1

فاو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بندری در جنوب عراق)