پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


راهرو یا گذرگاه سرپوشیدهاولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راهروی سرپوشیده) (راهروی سر پوشیده) (راهروی سرپوشیده چیست) (راهروی سرپوشیده ) (راهرو پرسشکده) () (راهرو)