پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قزلجه آق امام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قزلجه آق امام 174683 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قزلجه آق امام باید ابتدا 0174683 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قزلجه آق امام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174683123456 را وارد نمایید. شهرستان قزلجه آق امام از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده