پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قره قاشلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قره قاشلی 173435 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قره قاشلی باید ابتدا 0173435 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قره قاشلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173435123456 را وارد نمایید. شهرستان قره قاشلی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قره قاشلی)