پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نویسنده سلیمان نامه

1 پاسخ 1

از آثار زلالی خوانساری


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده