پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قرنجیک نظر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قرنجیک نظر 173472 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قرنجیک نظر باید ابتدا 0173472 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قرنجیک نظر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173472123456 را وارد نمایید. شهرستان قرنجیک نظر از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده