پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مسجدی معروف در شهرکرد

3 پاسخ 3

اتابکان
اتابکان
اتابکان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مسجدی در شهرکرد) (مسجدی معروف در شهر کرد) ()