پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اجسام غیر هادی

1 پاسخ 1

نارسانا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هادی پرسشکده)