پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نویسنده برزگر نامه

1 پاسخ 1

از آثار کلود سیمون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خالق برزگرنامه)