پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قدونه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قدونه 1744427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قدونه باید ابتدا 01744427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قدونه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01744427123456 را وارد نمایید. شهرستان قدونه از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده