پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیمان ناقلا !

9 پاسخ 9

ناتو
ناتو
ناتو
ناتو
ناتو
ناتو
ناتو
ناتو
ناتو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیمان ناقلا) (پيمان ناقلا) (معنی پیمان ناقلا) (پیمان ناقلا در جدول)