پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از روزگار در می آورند!

2 پاسخ 2

دمار
دمار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از روزگار در میاورند) ()