پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دیو معروف شاهنامه

1 پاسخ 1

اکوان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیو معروف شاهنامه) (دیومعروف شاهنامه) (دیو شاهنامه) (دیو شاهنامه در جدول)