پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیماری ویروسی حال با تاول های پوستی

1 پاسخ 1

زونا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده