پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جهانی و فرامنطقه ای

1 پاسخ 1

بین المللی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرامنطقه ای) (فرا منطقه ای) (معنی فرا منطقه ای) () (معنی فرامنطقه ای) (فرامنطقه اي) (فرا منطقه ای در جدول)