پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فوجرد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فوجرد 173233 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فوجرد باید ابتدا 0173233 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فوجرد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173233123456 را وارد نمایید. شهرستان فوجرد از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده