پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور جیبوتی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت جیبوتی (Djibouti) جیبوتی (Djibouti) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت جیبوتی) (کشورجیبوتی) (کشور جیبوتی) () (پایتخت جیوتی) (پایتخت جیبوکی)