پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان فارسیان فرنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان فارسیان فرنگ 1745873 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان فارسیان فرنگ باید ابتدا 01745873 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در فارسیان فرنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 01745873123456 را وارد نمایید. شهرستان فارسیان فرنگ از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فارسیان فرنگ)