پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان علی آباد/کتول چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان علی آباد/کتول 173622 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آباد/کتول باید ابتدا 0173622 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آباد/کتول زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0173622123456 را وارد نمایید. شهرستان علی آباد/کتول از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره علی آباد کتول) (کد علی آباد کتول) () (پیش کد علی آباد کتول)