پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از خنده می روند!

1 پاسخ 1

ریسه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(از خنده می روند) (از خنده میروند) (ازخنده میروند) (ازخنده می روند) ()