پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


از اثار توماس هریس

1 پاسخ 1

نویسنده سکوت بره ها


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آثار توماس هریس) (اثر توماس هریس) ()