پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فنی زیبا در کشتی

1 پاسخ 1

سالتو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فنی درکشتی) (فنی در کشتی) (فنی در کشتی پرسشکده) (فنی درکشتی ) (فنی در کشتی در پرسشکده) (���� �ј�) ()