پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عرب قاری حاجی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عرب قاری حاجی 174482 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عرب قاری حاجی باید ابتدا 0174482 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عرب قاری حاجی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174482123456 را وارد نمایید. شهرستان عرب قاری حاجی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده