پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عرب سرنگ چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عرب سرنگ 172225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عرب سرنگ باید ابتدا 0172225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عرب سرنگ زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0172225123456 را وارد نمایید. شهرستان عرب سرنگ از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()