پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نمایشنامه ای از اکبر رادی

1 پاسخ 1

نویسنده باغ شبنمای ما


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()