پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان عرب بوران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان عرب بوران 174454 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان عرب بوران باید ابتدا 0174454 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در عرب بوران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174454123456 را وارد نمایید. شهرستان عرب بوران از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عرب بوران)