پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت امارات متحده عربی چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور امارات متحده عربی (United Arab Emirates (U.A.E)) طبق آمار 4380000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت امارات) () (جمعیت امارات متحده عربی) (جمعيت امارات) (جمعیت کشور امارات) (جمعيت امارات متحده عربي) (جمعيت كشورامارات) (جمعیت کشور امارات متحده عربی) (امارات متحده عربی جمعیت) (ترکیب جمعیتی امارات متحده عربی)