پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان صوفی شیخ دازغراوی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان صوفی شیخ دازغراوی 174448 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان صوفی شیخ دازغراوی باید ابتدا 0174448 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در صوفی شیخ دازغراوی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0174448123456 را وارد نمایید. شهرستان صوفی شیخ دازغراوی از توابع استان گلستان می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده