پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با سلام
گوش دادن به موسیقی های شاد حرام است ، ولی سوال این جاست که اگر کسی به آهنگ گوش دادن عادت کرده چگونه 
می تواند این خصلت خودش را ترک کند؟

1 پاسخ 1

با سلام به دوست عزیز

گوش دادن به آهنگ های شاد بستگی به خود انسان دارد. اگر انسان با گوش دادن به یک 

آهنگ شادی حالت غنا و رقص به آن دست دهد، این آهنگ برای آن فرد حرام است ممکن

است همان آهنگ را فر دیگری گوش دهد ولی حالت غنا و رقص به آن دست ندهد پس 

همان آهنگ برای فرد دیگری حلال و مشکلی ندارد. ( پس حلال و حرام بودن آهنگی

بستگی به افراد دارد )

برای ترک کردن این عادت می توان کم کم آهنگ هایی را که حرام است ( با توجه به 

بالا ) را گوش ندهیم مثلا هر هفته یک آهنگ.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده