پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مزه خرمالو چیست؟

1 پاسخ 1

گس یا روپ


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مزه خرمالو) (مزه ی خرمالو) (مزه خرمالو ) ()