پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام من اهل نماز و روزه هستم اما در خانواده ام فردی است که با وجود اعتقاد به خدا و ائمه شراب و یا عرق میخورد (ماهی یک الی دوبار و به مقدار کم)
من میدانم ک یک فرد شرابخوار نجس محسوب میشود اما نمیدانم برای نمازم چ احتیاطهایی را رعایت کنم ؟ لازم ب لباس عوض کردن و آبکشی بدن هست؟
لطفا مرا راهنمایی کنید!!!!

1 پاسخ 1

سلام
خود شرابخوار و لباس و بدنش نجس نیست پس شک نکیند در نمازتون و قبل از نماز احتیاجی به آبکشی بدن و شستن لباس نیست
حتی ظرف غذای شرابخوار هم احتیاجی به آبکشی نداره
فقط اگر بدن یا صورت یا لباس یا ظرفش به شراب آلوده باشه نجسه که این نجاست از شرابه نه از شرابخوار
یعنی لباس "هر کس" یا دست و صورت هرکس به شراب آلوده باشه این آلودگی سرایت کنه به کس دیگه نمیشه باش نماز خوند


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده