پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سنت استفاده از شمع در مراسم جشن تولد و بر روی کیک تولد به چه دلیل است؟
1) برای از بین بردن و دور کردن تاریکی
2) برای شبیه سازی ماه
3) برای دور کردن شر و بدی
4) برای سوزاندن سال گذشته

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح گزینه‌ی 2 می‌باشد!! یونانیان باستان نخستین افرادی بودند که از شمع در کیک بعنوان پیشکشی برای آرتمیس، الهه ی ماه استفاده کردند. تاریخدانان بر این عقیده هستند که استفاده از شمع‌ها برای شبیه تر ساختن کیک‌ها به ماه بوده است.

منبع: http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-photo-colorful-slice-of-birthday-cake/181786780من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()