پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چند درصد از حیوانات، در جنگل‌ها زندگی می‌کنند؟
1) 10 درصد
2) 30 درصد
3) 50 درصد
4) 70 درصد

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح گزینه‌‌ی 3 می‌باشد. با وجود اینکه جنگل‌ها تنها 2 درصد از سطح خشکی زمین را شامل می شوند، اما منزلگاه بیش از 50 درصد حیوانات و گیاهان جهان می‌باشند.

منبع: http://www.thinkstockphotos.com/image/stock-photo-red-eyed-tree-frog-looking-curious/154226225من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده