پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دوران بارداری یک فیل چه مدت است؟
1) 1 سال
2) 13 ماه
3) 18 ماه
4) 22 ماه

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح گزینه‌ی 4 می‌باشد. دوران بارداری فیل‌ها 22 ماه می‌باشد.

منبع: http://theknow.ask.com/how-long-does-an-elephants-pregnancy-lastمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()