پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا دانشمندان قرون وسطی اعتقاد داشتند که زمین مسطح است و یا خیر؟

1) بله
2) خیر
3) بله، معتقد بودند که مانند یک دیسک است
4) خیر، معتقد بودند که مربع شکل است

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح گزینه‌ی 2 می‌باشد. در حقیقت غالب دانشمندان آن دوره اعتقاد داشتند که زمین گرد و بصورت مدور است.

منبع: http://www.businessinsider.com/science-misconceptions-and-myths-2013-7?op=1
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده