پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


یک انسان تا چه مدت بدون لباس فضایی در فضا زنده خواهد ماند؟

1) بلافاصله کشته خواهد شد
2) 15 ثانیه
3) 1 تا 2 دقیقه
4) 5 دقیقه

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح گزینه‌ی 3 می‌باشد. یک انسان بدون لباس فضانوردی و تجهیزات، در حدود 1 تا 2 دقیقه در فضا زنده خواهد ماند! برخلاف تصور و باور رایج، بدن انسان بدون دارا بودن تجهیزات و لباس فضانوردی در فضا منفجر نخواهد شد! و اگر در این مدت، نجات داده شود، بدترین اتفاقی که ممکن است برای چنین شخصی رخ داده باشد، آفتاب سوختگی است!

منبع: http://theknow.ask.com/how-long-would-you-survive-in-space-without-a-space-suitمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده