پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیشترین سلول در بدن انسان کدام است؟

1) سلول‌های پوستی
2) سلول‌های خونی
3) باکتری‌ها
4) سلول‌های بنیادی

1 پاسخ 1

پاسخ صحیح، گزینه‌ی 3 می‌باشد! در حدود 500 نوع متفاوت باکتری در بدن انسان وجود دارد. و از لحاظ کمیت، نسبت باکتری‌ها به سایر سلول‌های بدن انسان، در حدود 10 به 1 است! اما خوشبختانه آنها بسیار بسیار کوچک هستند و به همین خاطر، سلول‌های بدن از نظر وزنی، به این کمک کنندگان کوچک بدن ما غلبه دارند.

منبع: http://theknow.ask.com/what-is-the-most-common-cell-in-the-human-bodyمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده